Sääntömuutokset, kilpailut

 
Kuka voi tehdä ehdotuksen?

Kuka tahansa kansallisen liiton jäsen tai jäsenkerho. 

1. Ehdotus Kansallinen liitto

Alakomitea

Kirjallinen ehdotus perusteluineen.
Toimitetaan FAI:n toimistoon 15 marraskuuta mennessä. (käsittely maaliskuussa)
Tai lajin ala-komitealle joko puheenjohtajalle tai sen jäsenen kautta. Ala-komitealle tulleet ehdotukset muuttuvat ala-komitean ehdotuksiksi mikäli ne siellä hyväksytään. Kansallinen ehdotus FAI:lle säilyy sellaisenaan.
2. Lausunto Alakomitea Lajikohtaiset esitykset toimitetaan alakomitealle käsiteltäviksi. Voidaan vielä tehdä tarkennuksia tai maa voi vetää pois esityksensä. Alakomitea päättää esityksestään tekniselle kokoukselle.
3. Päätösehdotus Tekninen kokous Tekninen kokous järjestetään CIAM:n yleiskokousta edeltävänä päivänä. Alakomitean pj johtaa kokousta. Kaikista lajia koskevista ehdotuksista tehdään päätösehdotus. Ehdotus on joko yksimielinen tai äänestyksen tulos.
4. Päätös Yleinen kokous
Plenary meeting
Yleisessä kokouksessa tehdään lopulliset päätökset. Alakomitean pj. esittelee päätösehdotukset. Karkeasti ottaen yksimieliset esitykset menevät sellaisenaan läpi, mutta äänestetyt esitykset ratkaisee yleiskokouksen edustajien kanta.
5. Voimaantulo   Turvallisuuteen liittyvät säännöt voivat tulla voimaan kokouksen päätöksellä jo seuraavana vuonna.
Muuten sääntömuutos tulee voimaan aikaisintaan 4 vuoden päästä.